Temadager 2011 og 2012

Lardal i Vestfold 2011

            Vårens temadag var på Klokkergården i Lardal.

Nora Marie S. Wiik orienterte og viste bilder fra vevstuas 40-årsjubileum i fjor. 
Vi så oss rundt i huset, og på en utstilling i 2. etasje. Vi så på vaffel-vevnader, noe de har vært flinke til på denne vevstua.

Klikk på neste side, Fotoalbum 2011 - her finner du bilder fra temadagen.

Mini-utstilling av vaffel-vevde håndkle.

Helgen Grendehus 1. oktober 2011

Høstens temadag med 34 tilstede var på Helgen Grendehus.
Karin Kristiansen, fra Årnes viste oss sin design-produksjon av løpere, skjerf og vesker.
Ei kreativ og dyktig dame, med mange ideer !
Hun tok svennebrev i håndveverfaget i 1999, har drevet eget verksted siden 1989, har hatt en rekke utstillinger og holdt kurs. Du kan lese mer om henne på hjemmesida med adr.:  http://www.Karin-Kristiansen.no  
Vevgruppa i Lunde/Holla stod for et godt arrangementet.

Nyinnkjøpt høytaler blei tatt i bruk. Dette bør vi bli flinkere til. Ikke alle hører like godt !

Deltagerne hadde tatt med løpere i mange teknikker og disse var det laga en utstilling av. Spesiellt avslutninger/flettinger på flere, blei beundra.
Etter kaffe-pause blei årsmøtet avvikla.
 

Bilder fra temadagen på sida Fotoalbum 2011
Karin Kristiansen, Årnes med et av sine flotte veggtepper, vevd med kobber-tråd !

Furuheim, Borgestad, lørdag 28.april 2012

 På vårens temadag kom Eva Lie fra Vestfold. Hun tok for seg teknikkene tavlebragd og hullbragd.
Eva viste eksempler på spenstige og fargesprakende vevnader, og
vikleprøver med farga garn.
Vi var 26 tilstede på Furuheim. 
Det var god tid til å se på  vevnadene medlemmene hadde tatt med seg.
Vi fikk se eksempel på tavlebragd montert  inni skinnfell, og det blei også vist eksempler på vevnader med magisk garn, noe vi skal ta opp litt mer grundig på neste temadag.

Rebekka Nærum leda oss igjennom utstillingen, og fikk medlemmene til å fortelle om de forskjellige tekstilene.

Se bilder fra temadagen på sida Fotoalbum 2012
Pyntehåndkle i tavlebragd

Dalen Kulturhus/Vevstua på Dalen 6.okt.2012

 Høstens temadag var på Dalen.
Vevgruppa hadde stillt ut gamle og nye tepper i flere teknikker, og
 flere høgseteduker med firfletting i endene.
Brit Robertsen viste eks.på vevnader og prøver med magisk garn. 
Gunvor Mandt fortalte om høgsetedukene, og Tove Gulliksen Øy viste eksemper på vevde portierer.
På husflidshuset fikk se hva de vevde på de oppsatte vevstolane, og også mye fint de hadde vevd tidligere. 
31 var tilstede på temadagen.

se bilder på fotoalbum 2012