Navn og kontaktinfo til styret

Styret 2022 - 2024

På årsmøte i april på Årnes ble nytt styre valgt:

Leder:

Hæge Haarbye 4 år, ny

41691003


Sekretær:

Jeanette Knedahl, 2 år

95110457


Nettansvar:

Kirsten Homme, 2 år

91181362


Kasserer:

Bente Lund Aasvik, 2 år

95289009


Styremedl.:

Laila Moen Glittenberg,  4år, ny

91834903


Vara:

Anlaug Kråkenes, ny

41514935Ragni Hjelmtveit

91546991


Revisor:

Britt Kaasa, nyValgnemnd

Magnhild Brukaasa, Sigrid Johre Solli ny, Astrid Botnheim ny

Styret 2019 og 2020

På årsmøte 2018 i Skien, ble følgende styre valgt:

Leder/kasserer:

Brit Robertsen, 2 år


Sekretær:

Jeanette Knedahl,2 år

Nettansvarlig:

Kirsten Homme, 2 år


Styremedlem:

Bergit Yli Urdalen, 2 år

Styremedlem:

Bente Lund Aasvik,


Revisor:

Gudveig Hagen, 


Valgkomite

Magnhild Brukaasa, Lunde,2 år,  Birgitta Bjørnsvik, Skien, 2 år,  Inger Kråknes, Porsgrunn, 4 år


Styret 2017- 2018

Leder/kasserer:

Brit Robertsen 2 år

Sekretær:

Jeanette Knedal 2 år

Nettansvarlig:

Reidun Søli 2 år

Styremedlem

Bergit Yli Urdalen 4 år

Vara

Bente Lund Aasvik,
Kirsten Homme

Valgkomite

Magnhild Brukaasa, Birgitta Bjørnsvil, Inger Kråknes

Styret 2016

På årsmøtet  i  2015 blei følgende valgt inn i styret:

Leder /kasserer   Brit Robertsen, Porsgrunn    1 år             

Styremedlem       Reidun Søli , Skien               2 år                

Sekretær             Jeanette Knedahl                 2 år                        

Styremedlem        Bente L. Aasvik, Kragerø          


Styret for 2015

  På årsmøtet  2014  blei følgende valgt:

Leder           Brit Robertsen, Porsgrunn                  1 år
                  
Styremedl.   Reidun Søli, Skien                               1 år

Kasserer       Hanne Roholdt, Vrådal                   
                
Sekretær     Jeanette Knedahl, Lunde                       2 år
              
Varamedl.    Bjørg Minnesjord Solheim, Svartdal    
 Varamedl.    Kirsten Homme, Lårdal             
Revisor        Kirsten Nordbø, Nissedal               

Valgkom.     Birgitta Bjørnsvik, Skien                    1 år igjen
                   Magnhild Brukåsa, Lunde                   2 år igjen
                   Inger Kråkenes, Langangen                3 år Ny


                  

Styret for 2013/2014

På årsmøte 2012 blei følgende valgt:
(På årsmøtet 2013 blei alle gjenvalgt.)
Leder               Brit Robertsen, Porsgrunn                      1   år
                       
Styremedl.      Reidun Søli, Skien                                    1  år

Sekretær         Hanne Roholdt, Vrådal              gjenvalg 2   år
                      
Kasserer           May Berthelsen, Seljord                        1   år 
                     
Varamedlem     Bjørg Minnesjord Solheim , Flatdal         1   år
                       
Revisor            Kirsten Nordbø, Nissedal          gjenvalg

Valgkomite       Gro Heidi Knutsen, Skien       1 år igjen leder
                       Birgitta Bjørnsvik, Skien        2 år igjen
              ny      Magnhild Brukåsa, Lunde        3 år

Styret for 2012

På  årsmøte   2011 blei følgende valgt:

Leder                 May Berthelsen, Seljord       gj.v.   1 år
                        
Styremedl.         Reidun Søli, Skien                          1 år
     
Sekretær           Hanne Roholdt, Vrådal                     2 år
                    
Kasserer            Brit Robertsen, Porsgrunn                 2 år
                    
Varamedl.         Bjørg Minnesjord Solheim, Flatdal      1 år
                      
Revisor            Kirsten Nordbø, Nissedal                    2 år

Valgkomite:     Birgitta Bjørnsvik, Skien         leder
                      Tove Gulliksen Øy, Vrådal       2 år att
                      Gro Heidi Knutsen, Skien        3 år (ny)
Det nye styret i TVF valgt 1/10-11

Styret for 2011

På  årsmøte 2010 blei følgende  valgt:

Leder                May Berthelsen, Seljord     gj.v.   1 år
                       

Styremedl.        Reidun Søli, Skien              gj.v.   2 år

Sekretær          Lisa Grønstein, Ulefoss   gjenstår 1 år
                      
Kasserer           Eli Vesaas, Vinje       gjenstår 1 år
                   
Varamedl.        Brit Robertsen, Porsgrunn  1 år                       
                      
Revisor :         Hanne Roholdt, Vrådal  gj.står 1 år
                     
Valgkomite:     1 år: Sigrid Jore Solli, Tokke  leder
                      2 år: Birgitta Bjørnsvik, Skien
                      3 år: Tove Gulliksen Øy, Vrådal, ny
Her er hele styret, valgt høsten 2010, samla på temadagen 3.april 2011

Styret for 2010


Leder               May Berthelsen, Seljord    1 år
                       
Styremedl.       Reidun Søli, Skien            1 år
Sekretær         Lisa Grønstein, Ulefoss      2 år                                                                                                
Kasserer           Eli Vesaas, Vinje               2 år         
                    
Varamedl.        Brit Robertsen, Porsgrunn   2 år.
                      


Revisor 2 år: Hanne Roholdt, Vrådal
Valgkomite, 1 år: Birgitta Bjørnsvik , Skien
                  2 år: Sigrid Jore Solli, Tokke
                  3 år: Wenche Nyheim, Lunde

Det 1. valgte styret i Telemark Vevforum. f.v. 1.vara Brit Robertsen, Lisa Grønstein, leder May Bertelsen og Reidun Søli. Eli Vesaas var ikke tilstede.

På årsmøtet 2009 på Nærum gikk 3 av medl. av styringsgruppa ut, og disse 3, Magnhild, Rebekka og Kari ble overrakt blomster.

Styringsgruppa fra 2006

På 3. temamøte i Siljan i mars 2006 ble det nedsatt en styringsgruppe på 4 personer til å ta seg av temadagene.

Disse 4 er:
Kari Moen, Kviteseid 
Rebekka Nærum, Skien  
Magnhild Brukaasa,
Reidun Søli, Skien