Bli med på temadag

Bli med oss på temadag!

Klikk på "7. Temadager" til venstre. Her finner du hvor du kan melde deg på, og hvilke tema vi tar opp.

Vi har 2 temadager i året ! 

Flere bilder finner du på temadager,og undersidene med foto !